• 01.04.2013 12:53:08

Meme Kanseri

Merhaba,

Bugünden itibaren Doktorum programında izlediğiniz konularda çok değerli doktorlarımızla birlikte size internet yoluyla da ulaşmaya çalışacağız. Bu yazıların konuları tamamen sizin isteklerinize göre yönlendirilecektir. Bu nedenle lütfen bize merak ettiğiniz konularda yazın, biz de uzmanların cevaplamasını sağlayalım. İlk konumuz Türkiye'de Batı ülkelerine göre daha erken yaşlarda görülen ve giderek toplumda artan Meme Kanseri.

Maillerinizi bekliyoruz.

Haftaya görüşmek üzere...

Sevgi ve Saygılarımla
Op. Dr. Aytuğ Kolankaya

• Meme kanseri genellikle belirti vermese de aşağıdaki durumlarda dikkatli olunmalıdır:
a) Meme şeklinde değişiklik b) Memede ağrısız kitle (ağrı, meme kanserinde nadir görülür) c) Meme ucundan akıntı d) Koltuk altında şişme e) Meme cildinde kalınlaşma (portakal kabuğu görüntüsü) f) Meme cildinde kıazarıklık veya kabarıklıklar

• Meme kanseri riski yakın 1. derece akrabada (anne, kızkardeş) meme kanseri varlığıyla çok ciddi artar. Ayrıca BRCA1 ve BRCA2 adlı genlerdeki değişiklikler (mutasyonlar) bir kadının yaşam boyu riskini %80'e kadar çıkarır; ancak bu değişikliklere nadir rastlandığı için bir toplum taraması yapılmamaktadır.

• Memenin elle muayenesi uzun yıllar çok önemli zannedilse de, günümüzde yaşam süresini etkilemediği görülmüştür. memenin şeklindeki olabilecek değişikliklerin farkında olmak çok daha önemlidir. Şüphe duyduğunuz her durumda doktorunuza başvurunuz.

• Mammografi ile taramalar, farklı kurumlar tarafından farklı şekillerde önerilmektedir. Başlangıç yaşı olarak 40 yaşı alan ve yıllık mammografi önerenlerin yanında, 50 yaştan itibaren iki yıllık taramalar da önerilmektedir. Bu konuda mutlaka doktorunuza danışınız.

• Mammografiye ek olarak ultrason incelemsei de önerilmekte ve 40 yaş altındaki kadınlarda öne çıkmaktadır. Ayrıca MR gibi yöntemlerde gerekli hallerde kullanılır.

• Birçok durumda içi sıvı dolu (kistik) bir oluşum ya da içi katı (solid) bir oluşumda da en net tanı, alınacak örnekle (biyopsi) yapılır. Ultrason eşliğinde bir kistten sıvı çekilmesi (İİAB: İnce iğne aspirasyon biyopsisi) ya da bir kitleden örnek alınması (insizyonel veya eksizyonel biyopsi) ile gerçek tanı konulur.

• Bütün bu uğraşılar, kanserin erken evrede (stage) yakalanması ile tedavinin iyi

• Tedavi kanserin yayılımı, tipi, hücre yapısı, hormona duyarlılığı gibi birçok faktör incelendikten sonra planlanmaktadır.

• Cerrahi tedavi giderek memenin daha çok kısmının korunmasını sağlayarak yani sadece kitle ve çevresinin çıkarılmasını amaçlayarak yapılmaktadır. Bu tip tedavi (lumpektomi) doğaldır ki çevre yayılımı olmayan kanserlerde mümkündür.

• Cerrahinin yanısıra ışın tedavisi (radyoterapi), ilaç tedavisi (kemoterapi) ve çeşitli hormon tedavileri de uygulanmaktadır.

• Tedavi sonuçları da günümüzde oldukça yüzgüldürücüdür. Evre ! de tesbit edilip, tedavi edilen bir kanserde 5 yıllık yaşam şansı %100 gibidir. Buna karşılık Evre 4 de bu oran %20-30 lara düşmektedir ki erken teşhisin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

• Cerrahi sırasında veya sonrasında kozmetik cerrahi giderek yaygınlaşmaktadır. Bu durum bile normal hayata dönen kadınların ne kadar çok olduğunu göstermektedir.

• Korunmak için kilolu olmamak ve düzenli egzersiz yapmak önemlidir. Tüm hastalıklarda olduğu gibi sağlığı ve direnci yüksek bir kadının meme kanserine yakalanma veya tedavi sonrası iyileşme şansı, sağlık koşulları bozuk birine göre daha yüksektir.

• Türkiye'de giderek genç yaşta meme kanseri görülme sıkılığı artmaktadır. Bu nedenle hiçbir şüphenin yersiz olduğunu düşünmeyiniz ve mutlaka doktorunuza başvurunuz. Sonuç vermesi arasındaki yakın ilişkidendir. Sadece meme dokusunda bulunan bir kanser, koltuk altı lenf bezlerine yayılana göre; koltuk altındaki bir kanser de, vücuttaki diğer organlara yayılana göre tedaviye çok daha iyi cevap verecektir.